Ubezpieczenia majątkowe

Oferowane za pośrednictwem Europejskiego Domu Brokerskiego sp. z o.o. ubezpieczenia majątkowe zapewniają ochronę składników majątku na wypadek uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek zdarzeń losowych (np. pożar, gradobicie, powódź). Z kolei ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC chronią przed roszczeniami osób trzecich w przypadku narażenia ich na szkody. Wyrządzona szkoda może polegać na zniszczeniu bądź uszkodzeniu mienia należącego do innej osoby, a także spowodowaniu uszkodzenia jej ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych:

 • ochrona mienia od zdarzeń losowych spowodowanych żywiołami
 • ochrona mienia na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenia mienia w transporcie
 • ubezpieczenia wszelkich ryzyk występujących w trakcie budowy i montażu
 • ubezpieczenia finansowe
 • ubezpieczenia OC
 • OC zawodowe
 • ubezpieczenia NNW
 • i wiele innych

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczeń majątkowych mogą być:

 • budynki i budowle wraz z ich wyposażeniem
 • magazyny
 • hale
 • maszyny, urządzenia oraz wyposażenie
 • środki obrotowe
 • stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny
 • nakłady inwestycyjne w budynkach
 • wartości pieniężne
 • mienie pracownicze
 • uprawy, produkty rolne
 • jachty, statki, łodzie, skutery
 • samoloty
 • inne
 • >