Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne to ubezpieczenia majątkowe dedykowane ochronie pojazdów mechanicznych. W ramach ubezpieczeń komunikacyjnych oferujemy zarówno ubezpieczenia obowiązkowe (OC), jak i dobrowolne (AC, NNW i Assistance). Chronią one przed skutkami zdarzeń, które mogą wystąpić w związku z korzystaniem z pojazdu, takich jak: wypadek, kolizja, przypadkowe uszkodzenie, działanie przyrody bądź kradzież. Ważną cechą ubezpieczeń komunikacyjnych jest zapewnienie bezpieczeństwa dla kierowcy i właściciela, jak również innych uczestników ruchu.

Podstawowe produkty ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • AC - dobrowolne ubezpieczenie Autocasco
 • NNW - dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych
 • ASS dobrowolne ubezpieczenie auto Assistance

Powyższe produkty ubezpieczeniowe dedykowane są dla pojazdów mechanicznych z poniższych grup:

 • samochody osobowe
 • samochody osobowo-ciężarowe
 • samochody ciężarowe o ładowności poniżej i powyżej 2t
 • pojazdy specjalne
 • pojazdy wolnobieżne
 • ciągniki siodłowe i balastowe
 • przyczepy campingowe
 • naczepy
 • przyczepy ciężarowe
 • przyczepy lekkie
 • ciągniki rolnicze
 • przyczepy rolnicze
 • kombajny
 • autobusy
 • motocykle
 • motorowery, quady
 • pojazdy pogotowia, pożarnicze, pogrzebowe, asenizacyjne
 • dźwigi, koparki, ładowarki, spycharki