Nowości produktowe

CYBER EDGE

Ubezpieczenie ochrony ryzyka związanego z atakiem na posiadane lub zarządzane bazy danych w formie elektronicznej, przechowywane na komputerach, serwerach, w trybie online lub offline. Zagrożenia cyber atakami są dziś bardzo realne, posiadanie odpowiedniego pakietu ubezpieczenia Cyber pozwala ograniczyć negatywne skutki związane z tego rodzaju zdarzeniami.

D&O

Ubezpieczenie D&O (odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek) kierowane jest do członków zarządów, członków rad nadzorczych, prokurentów spółek. Ubezpieczenie zapewnia ochronę spółki oraz chroni majątek osób zasiadających we władzach spółki przed negatywnymi skutkami działań, podejmowanych decyzji lub uchybień zarządzających.

FIPI

Ryzyko związane jest ze świadczeniem usług zawodowych przez instytucję finansową, jej pracowników oraz inne podmioty, za które jest odpowiedzialna. Jako ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej chroni ono instytucję finansową przed roszczeniami ze strony klientów, organów regulacyjnych i organizacji skupiających i reprezentujących klientów, wynikającymi z nieprawidłowych działań zawodowych pracowników instytucji finansowej.