Oferta

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne to ubezpieczenia majątkowe dedykowane ochronie pojazdów mechanicznych. W ramach ubezpieczeń komunikacyjnych oferujemy Państwu zarówno ubezpieczenia obowiązkowe (OC), jak i dobrowolne (AC, NNW i Assistance). Chronią one przed skutkami zdarzeń, które mogą wystąpić w związku z korzystaniem z pojazdu, takich jak: wypadek, kolizja, przypadkowe uszkodzenie, działanie przyrody bądź kradzież. Ważną cechą ubezpieczeń komunikacyjnych jest zapewnienie bezpieczeństwa dla kierowcy i właściciela, jak również innych uczestników ruchu.

Ubezpieczenia majątkowe

Oferowane za pośrednictwem Europejskiego Domu Brokerskiego sp. z o.o. ubezpieczenia majątkowe zapewniają ochronę składników majątku na wypadek uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek zdarzeń losowych (np. pożar, gradobicie, powódź). Z kolei ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC chronią przed roszczeniami osób trzecich w przypadku narażenia ich na szkody. Wyrządzona szkoda może polegać na zniszczeniu bądź uszkodzeniu mienia należącego do innej osoby, a także spowodowaniu uszkodzenia jej ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Ubezpieczenia korporacyjne

Ubezpieczenia dla klientów korporacyjnych dedykowane są przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym i transportowym, w tym również dla instytucji finansowych. Ich zadaniem jest przeniesienie ryzyk występujących w realizowanych procesach gospodarczych na ubezpieczycieli oraz związane z tym zapewnienie przedsiębiorstwom bezpieczeństwa przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Dodatkowe
usługi

W ramach usług dodatkowych oferujemy zarówno niestandardowe produkty ubezpieczeniowe, jak i inne usługi związane z rynkiem ubezpieczeniowym oraz motoryzacyjnym. Służymy profesjonalnym doradztwem w zakresie analizy potrzeb ubezpieczeniowych. Oferujemy audyt oceniajacy dopasowanie aktualnych produktów ubezpieczeniowych do potrzeb działalności gospodarczej.