O nas

O firmie

Jesteśmy niezależnym brokerem i doradcą w branży ubezpieczeniowej.
Świadczymy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, polegające na oferowaniu efektywnych, innowacyjnych i niestandardowych programów ubezpieczeniowych „szytych na miarę”.
O jakości naszych usług świadczą rekomendacje naszych Klientów, w tym kluczowych instytucji finansowych.
Nasze działania realizujemy ze szczególnym naciskiem na rzetelność, jakość i efekty obsługi, stawiając na pierwszym miejscu dobro naszych Klientów.

Misja

Zaufanie i satysfakcję naszych Klientów zapewniamy poprzez kreatywność, elastyczność oraz otwartość na ich zmieniające się potrzeby.
Zapewniamy naszym Klientom kompleksową ochronę ubezpieczeniową dopasowaną do posiadanego majątku oraz profilu prowadzonej działalności.

Korzyści ze współpracy z nami

  • Profesjonale określenie zakresu ubezpieczenia.
  • Monitoring rynku ubezpieczeń w zakresie ustalonych propozycji ochrony.
  • Negocjacje ofert u wiodących ubezpieczycieli działających na rynku.
  • Przedstawienie zebranych propozycji ubezpieczenia w czytelnej i przystępnej dla klienta formie wraz z rekomendacją i uzasadnieniem.
  • Serwis szkodowy
  • Możliwość przeprowadzenia prezentacji wybranego ryzyka ubezpieczeniowego.

Władze spółki

Łukasz Palusko - Prezes Zarządu

Dane spółki

Europejski Dom Brokerski Sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
e-mail: kontakt@edbroker.pl
www.edbroker.pl

Numer KRS: 0000442124
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 8992739906
Regon: 022027973

Działalność brokerska

Zezwolenie KNF nr 2042/14
Polisa OC brokera: suma gwarancyjna w kwocie 1 250 618 euro

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Europejski Dom Brokerski prowadzi i rozwija działalność w oparciu o świadome działanie  zorientowane zarówno na podnoszenie wartości ekonomicznej Spółki, jak i na aspekty związane z interesem społecznym.
Realizując strategię rozwoju, skupiamy się na Klientach, pracownikach i partnerach biznesowych. Stawiamy na wzrost konkurencyjności poprzez budowanie relacji i wychodzenie naprzeciw potrzebom interesariuszy.